in

Game 2 người thú vị House of Hazards

Game 2 người thú vị House of Hazards

Đang chơi cái game hai người khá thú vị là House of Hazards. Bạn có thể chơi online cùng với một người bạn, đại khái bạn cần nhanh chóng làm xong các task và rời khỏi nhà sao cho không bị “tai nạn” gì hết. Game hỗ trợ có thể lên đến 4 người chơi cùng lúc.

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings