in

SD Gundam Battle Alliance

Phát triển: Bandai Namco

Local Co-op: Not Supported
Online Co-op: 3 Players
Combo Local + Online: Not Supported
LAN Play: Not Supported

Trong SD Gundam Battle Alliance, bạn có dịp điều khiển Mobile Suit và các nhân vật trong lịch sử Mobile Suit Gundam đắm mình trong một loạt vũ khí Mobile Suit để tiêu diệt nhiều kẻ thù! Control Mobile Suits được mô tả với thời tiết thực tế, giới thiệu chúng như vũ khí chiến tranh khi chúng xé nát chiến trường với hình ảnh động.

Trải nghiệm Co-Op

Trong chế độ nhiều người chơi, bạn có thể chơi thông qua trò chơi với tối đa 2 người chơi khác trong một đội 3 người.

Thể loại: Action | Action RPG | RPG |
Hỗ trợ:

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings