in

CROWZ

Phát triển: ROYALCROW

Bối cảnh của CROWZ được đặt trong một thế giới giả tưởng, nơi trái đất xuất hiện nhiều thiên thạch từ vũ trụ và sản sinh ra một nguồn năng lượng mới mang tên Q-On.

Để tranh giành nguồn tài nguyên nay, các cường quốc đã sử dụng nhiều đội lính đánh thuê được gọi là CROWZ để săn tìm và độc chiếm Q-On. Người chơi sẽ vào vai những CROWZ và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Hệ máy: PC |

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment