Menu
in

So sánh kích thước các Boss trong Elden Ring

Đoạn video ấn tượng cho thấy tất cả các Boss của Elden Ring trông như thế nào khi đứng cạnh nhau từ nhỏ nhất đến lớn nhất.

Các Boss của Elden Ring hình người đều có kích thước tương đối bình thường, nhưng một số lại cao bất thường.

Leave a Reply

Exit mobile version