Menu
in

Goat Simulator 3

Goat Simulator 3 đem bạn đến một thế giới hỗn loạn khác. Bạn có thể liếm, húc đầu và phá hủy theo cách của mình trong một môi trường mở hoàn toàn mới trong khoảng thời gian tồi tệ nhất kể từ Goat Simulator!

Bạn có thể mời tối đa ba người bạn tham gia hợp tác local hoặc trực tuyến.

Leave a Reply

Exit mobile version