Menu
in

City Truck Driver

Lần này bạn chuẩn bị tham gia vào một cuộc phiêu lưu với những chiếc xe tải của bạn bên trong một thành phố rộng lớn với trò chơi City Truck Driver!

Game mô phỏng xe tải này đi kèm với hàng nghìn tính năng như tùy chọn tùy chỉnh xe tải, chế độ nhiệm vụ, chế độ đua và chế độ lái xe tự do. Có 13 kiểu xe tải khác nhau, mỗi kiểu xe có giá trị xử lý, tốc độ và gia tốc khác nhau.

Chế độ chơi 1 người chơi:

  • Di chuyển: “W, A, S, D” hoặc “Phím mũi tên”
  • Phanh tay: “SPACE”
  • Chuyển camera: “C”
  • Kết nối / Tách đoạn giới thiệu: “T”

Chế độ chơi 2 người chơi:

Người chơi 1:

  • Di chuyển: “W, A, S, D”
  • Phanh tay: “SPACE”
  • Chuyển camera: “C”

Người chơi 2:

  • Di chuyển: “Phím mũi tên”
  • Phanh tay: “J”
  • Chuyển camera: “B”

Nếu bạn muốn tùy chỉnh xe tải của mình hoặc nếu bạn muốn mua một chiếc xe tải mới, bạn sẽ cần chơi trong chế độ nhiệm vụ hoặc trong chế độ đua. Có 10 nhiệm vụ và 10 cuộc đua.

Leave a Reply

Exit mobile version